Konferens på plats eller digitalt

För att hålla i en bra konferens krävs det att tekniken är med er. Det är viktigt med bra uppkoppling om mötet sker digitalt, vilket blir allt vanligare idag. Med rätt verktyg kan ni få till en riktigt bra konferens även när alla medarbetare inte är på plats. Anlita oss på Scenteknik för att få säkerställd bild- och ljudkvalitet utifrån de behov som finns.

Konferensrum

I ett konferensrum där möten ska flyta på utan strul krävs det att tekniken inte ska vara en belastning utan ett hjälpmedel. Tekniken kan innefatta allt från en projektor till ljudanläggning och mikrofon. När tekniken fungerar som den ska är det ingen som tänker på det, men så fort problem uppstår kommer det påverka ert möte direkt. Se därför till att säkra tekniken innan eventet – det gör ni givetvis enklast med vår hjälp!

Vi har stor erfarenhet av system för konferensstyrning där alla funktioner integreras i en och samma kontrollpanel. Vi assisterar i allt från start av projektor till mörkläggning och ljudnivåer i högtalare och mikrofoner.

Videokonferens

Att hålla i digitala event och möten blir allt vanligare och då krävs det att utrustningen håller hög standard eftersom tekniken och uppkopplingen är det enda ni kan förlita er på vid en digital träff. Vi utrustar konferensrum med den ljud- och bildteknik som behövs för att genomföra videokonferenser på bästa sätt. Det kan vara allt från fasta installationer på en arbetsplats eller mobila anläggningar som riggas inför enstaka tillfällen.

Kontakta oss för mer info om Konferens